ชื่อ - นามสกุล :นางจำเนียร ยันตะนะ
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกการเลขานุการ/หัวหน้างานทะเบียน
หน้าที่หลัก :ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :