ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติศักดิ์ เที่ยงทัศน์
ตำแหน่ง :หัวหน้างานบุคลากร
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาการบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :