ชื่อ - นามสกุล :นายฤกษ์ชัย ปรกแก้ว
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :