ชื่อ - นามสกุล :นายกนกพล สังขเวก
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานครูที่ปรึกษา
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :