ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนันนภัสสร ศรีละว้า
ตำแหน่ง :หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
หน้าที่หลัก :ครูแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ที่อยู่ :-
Telephone :
Email :n_seelava@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หน้าที่ในกลุ่ม :