ชื่อ - นามสกุล :นางญาณิศา ผลึกเพชร
ตำแหน่ง :หัวหน้างานการเงิน
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาการบัญชี
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาการบัญชี
หน้าที่ในกลุ่ม :