ชื่อ - นามสกุล :นายปรีชา มั่นคง
ตำแหน่ง :หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หน้าที่ในกลุ่ม :