ชื่อ - นามสกุล :นายสมเกียรติ วรุตมะ
ตำแหน่ง :หัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์
หน้าที่หลัก :ครูแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :