ชื่อ - นามสกุล :นายวัน สีนวล
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
หน้าที่หลัก :ครูนแผนกวิชาช่างยนต์
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างยนต์
หน้าที่ในกลุ่ม :