ชื่อ - นามสกุล :นายศุภวิชญ์ คำหอม
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์(พละ)
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่ในกลุ่ม :