ชื่อ - นามสกุล :นายภัทรวุฒิ พานิชเลิศ
ตำแหน่ง :หัวหน้าแผนกวิชาดนตรี
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกิจกรรม
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาศิลปการดนตรี
หน้าที่ในกลุ่ม :