ชื่อ - นามสกุล :นายพีระ กาญจนพาณิชย์กุล
ตำแหน่ง :ครูแผนกวิชาศิลปการดนตรี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาศิลปการดนตรี
หน้าที่ในกลุ่ม :