ชื่อ - นามสกุล :นายกิตติภัฎ ชินพัณณ์
ตำแหน่ง :ครูแผนวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :